Inicjatywa na rzecz
dobrych świateł samochodowych

Zasady sprawdzania i ustawiania świateł

 • ­Miejsce postoju pojazdu podczas badania powinno być dokładnie wypoziomowanie.
 • ­Ciśnienie w oponach powinno mieć nominalną wartość.
 • ­Ręczny korektor pochylenia świateł powinien być ustawiony na położenie „bez obciążenia” (zwykle”0”).
 • ­Światła powinny być czyste.
 • ­Ustawienie świateł należy sprawdzać przy nieobciążonym pojeździe, przy czym kierowca powinien znajdować się na swoim fotelu (lub obciążenie 75 kg).
 • ­Przyrząd do badania świateł powinien być dokładnie zgrany z osią pojazdu: W poziomie powinien być wyregulowany poziomo - przy każdym ze świateł oddzielnie - na podstawie wbudowanej libelli. Jeśli przyrząd porusza się po szynach to powinny być one dokładnie wypoziomowane i być jednakowo odległe od obu kół pojazdu. W kierunku lewo-prawo należy dokładnie wycelować przyrząd za pomocą wbudowanego celownika (lustro, szczelina, laser, itp.) w oparciu o dwa wyraźne symetryczne punkty pojazdu znajdujące się możliwie nisko i możliwie blisko przodu pojazdu.
 • ­Oś reflektora powinna dokładnie pokrywać się z osią soczewki przyrządu.
 • ­Odległość przyrządu od reflektora powinna być możliwie najbliższa i nie dalsza niż podaje producent przyrządu (zwykle do 50 cm).
 • ­Granica światła i cienia powinna być na tyle wyraźna aby ustawienie świateł było jednoznaczne. Jeżeli granica jest niewyraźna, nieregularna, rozmyta, wielokrotna, kolorowa itp. należy sprawdzić po dwa ustawienia dla najbardziej skrajnych możliwych przypadków. Jeśli takie ustawienia przekraczają wartości błędu pomiaru podane przez producenta przyrządu (zwykle 0,2 – 0,3%) reflektor wymaga naprawy/ wymiany, (np. wymiany żarówki).
 • ­Pochylenie świateł mijania powinno być zgodne z wartością oznaczoną na obudowie reflektora (gdy go brak w instrukcji przyrządu powinna być tabelka przeliczeniowa pochylenia od wysokości reflektora.)
 • ­W przypadku korektora ręcznego należy sprawdzić czy korektor działa – czy obniża światła i czy robi to jednakowo dla obu stron, zwykle pochylenie obniża się o 1,0 do 2,2% na jednostkę.
 • ­Sprawdzamy ustawienie wszystkich rodzajów świateł mijania (zwykłe, halogenowe, ksenony, LED-y, laserowe, automatyczne). Światła ksenonowe i LED-owe nie „przepalają” się lecz cały czas „słabną” i często świecą już za słabo.
 • ­W przypadku świateł z opcją „automatyczne” (automatyczne światła i automatyczne poziomowanie to dwa różne zagadnienia) ustawienia sprawdzamy dla wyłączonej opcji „auto” przy włączonym zapłonie (lub pracującym silniku). Tak samo sprawdzamy ksenony i LED-y z automatycznym poziomowaniem.
 • ­Zgodnie z rozporządzeniem w.s warunków technicznych pojazdów warunek oświetlenia drogi światłami mijania na odległość 40 m uznaje się za spełniony jeśli w punkcie 75R (50R) natężenie oświetlenia jest większe niż 12 lx (7,5kcd) przy pracy silnika. Niektóre przyrządy są wyposażone w czujnik (fotodiodę) dla tego punktu. Sprawdzenie to wykonuje się dla położenia granicy światła i cienia ustawionej dokładnie względem linii na ekranie przyrządu.
 • ­Warto też sprawdzić poziom oślepiania w punkcie B50L. Nieliczne przyrządy mają taki czujnik. Sprawdzenie to nie jest obowiązkowe, typowa wartość wynosi 0,5 -1 lx, ale nie powinna przekraczać 2 lx (1.3 kcd).
 • ­W przypadku założenia do reflektora nielegalnego zamiennika żarówki (ksenonowy, LED lub żarówka o większej mocy) olśnienie zwykle znacznie przekracza wymagania, choć granica światła i cienia oraz obraz na ekranie mogą wyglądać „normalnie”. Zgrubny pomiar olśnienia w p. B50L można wykonać ustawiając przyrząd i położenie ekranu tak aby czujnik znalazł się ok. 10 mm powyżej granicy światła i cienia i 30 mm na lewo od jej środka.
 • ­Warto sprawdzić czy przyrząd do ustawiania jest poprawnie wyjustowany. Można to zrobić za pomocą czułej poziomnicy laserowej (0,5 mm/m). Ustawiamy poziomnicę na wysokości środka soczewki przyrządu i tak, aby wskazywała dokładnie poziom. Włączamy laser. Linia lasera powinna być prostopadła do linii wyznaczonej przez celownik przyrządu. W przypadku posadzki stacji wykonanej z prostokątnych płytek laser można ustawić wzdłuż linii jednej fugi z pomocą pionu w dwóch punktach odległych min 2 m od siebie. Celownik przyrządu należy skierować maksymalnie w dół na fugę  prostopadłą do wiązki lasera. Pokrętło przyrządu ustawiamy na 0,0%. Wówczas plamka lasera powinna znaleźć się dokładnie na załamaniu linii poziomej i ukośnej ekranu. Jeśli tak nie jest przyrząd należy wyregulować. Można też nanieść dwie prostopadłe linie na podłodze i względem nich sprawdzić przyrząd.