Inicjatywa na rzecz
dobrych świateł samochodowych

Wyniki akcji badania świateł

 

Wstępne wyniki akcji badania świateł

 

Badania przeprowadziliśmy 16 i dodatkowo 17.11.2013 r. na parkingu centrum handlowego M1 w Markach.

Każdy kto zbadał światła biorąc udział w akcji otrzymał indywidualny kod dostępu i może się zapoznać na tej stronie ze szczegółowymi wynikami dla swojego samochodu.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom badania!

 

Oprócz tego, że mogliście Państwo poznać szczegółowe wyniki dla swojego samochodu pomogliście nam uzyskać informacje o stanie świateł pojazdów jeżdżących po naszych drogach.

 

Przeprowadziliśmy wstępną analizę wyników wszystkich wykonanych pomiarów dla świateł mijania. Wynika z niej, że przeważająca większość badanych samochodów miała nieprawidłowo ustawione światła. W przypadku ok. 10% świateł nie udało się zmierzyć ustawienia np. z powodu braku lub nieregularnej granicy światła i cienia. Dla wszystkich świateł oprócz ustawienia został zmierzony rozkład światłości tzw. bryła fotometryczna, która pozwala ocenić światła  niezależnie od ustawienia.

Na rys.1. przedstawiono odsetki wyników badań, które znalazły się w zaznaczonych obszarach pomiaru ustawienia reflektorów względem wartości nominalnej - przyjęto wartość 1% w dół i środek prao-lewo. Jedyne określone w przepisach wymagania eksploatacyjne to pole tolerancji ustawienia świateł sprawdzane w ramach przeglądów okresowych.

 

Rys 1. Odsetek wyników pomiarów ustawienia świateł (pionowego pochylenia i poziomego odchylenia) w stosunku do zaznaczonego zakresu tolerancji. Każdy pojedynczy reflektor pojazdu potraktowano oddzielnie.

 

Ponadto znaczyliśmy kolorem pomarańczowym dodatkowe, relatywnie duże, umowne  pole tolerancji które można roboczo uznać za "jeszcze akceptowalne". Obszar w kolorze czerwonym to ustawienia dla których trudno znaleźć jakikolwiek argument, że światła mogą zapewnić bezpieczne oświetlenie lub nie oślepiać.

 

Rys 2. Odsetek wyników pomiarów ustawienia świateł w stosunku do zaznaczonego zakresu tolerancji. Uwzględniono oddzielnie każdy samochód (parę reflektorów).

 

Ok. 45% przebadanych pojazdów spełniało wymagania minimalnego oświetlenia dwóch podstawowych punktów homologacyjnych75R i 50R. Przy czym niektóre jedynie dlatego, że ich światła były ustawione za wysoko i przy tym dodatkowo oślepiały.

 

Na rysunkach poniżej przedstawiamy kilka szczegółowych przykładów wyników badania uzyskanych za pomocą analizatora świateł.

 

 

Rys.3. Światło ustawione prawidłowo o poprawnych charakterystykach oświetlenia i olśnienia.

 

 

Rys.4. Światło o bardzo dobrym ukształtowaniu wiązki świetlnej w obszarze oświetlenia drogi. Jednak jest ustawione za wysoko i skierowane nieco za bardzo w lewo, przez co powoduje silne oślepianie. Ponadto górna część wiązki w żółtych barwach wskazuje na ogólnie podwyższone olśnienie, być może spowodowane brudnym lub zmatowiałym kloszem.

 

 

Rys.5. Wiązka świetlna na granicy wymagań - zielona barwa na dole w środku oznacza przekroczenie minimalnego progu 12 lx. Jednak zdecydowanie za niskie pochylenie oraz odchylenie w lewo powoduje, że to światło chociaż nie oślepia, to oświetla drogę tylko tuż przed pojazdem po lewej stronie.

 

 

Rys.6. Światło z nieregularną granicą światła i cienia. Prawdopodobnie reflektor amerykański, niedozwolony do użytkowania w Polsce i UE. Duże wartości w strefie olśnienia potwierdzają tę hipotezę. Pomimo tego reflektor ustawiony o wiele za nisko aby umożliwić wystarczające oświetlenie drogi przed pojazdem.

 

 

Rys.7. Światło do ruchu lewostronnego niedopuszczalne w Polsce. Słabe oświetlenie prawej strony i pobocza. Oślepianie nadjeżdżających z przeciwka.

 

 

Rys.8. Silnie zdeformowana wiązka świetlna oraz granica  światła i cienia. Oświetlenie drogi na pograniczu minimalnych wymagań. Silne oślepianie nadjeżdżających z przeciwka pomimo ustawienia zbliżonego do prawidłowego. Prawdopodobnie założony nielegalny zamiennik ksenonowy w miejsce żarówki halogenowej - być może do mocno zużytego reflektora.

 

Rys.9. Nieco podobna sytuacja do poprzedniego rysunku. Natomiast oświetlenie przyjmuje bardzo wysokie wartości zwłaszcza bardzo blisko pojazdu, które zakłócają postrzeganie i mogą skutkować auto-oślepianiem. Silne oślepianie pomimo ustawienia bliskiego prawidłowemu (nieregularna granica światła i cienia). Bardzo prawdopodobny nielegalny ksenonowy zamiennik założony w miejsce żarówki halogenowej.

 

Rys.10. Światło o bardzo słabych parametrach oświetleniowych, a do tego ustawione o wiele za nisko. Drogi prawie nie oświetla. Oczywiście również nie oślepia. Wadliwy reflektor lub „tuningowa" żarówka.

 

 Wnioski

 

Powyższe przykłady obrazują bardzo duże zróżnicowanie badanych świateł występujących na pojazdach znajdujących się w eksploatacji. Warto zwrócić uwagę na kilka ogólnych zjawisk, które skutkują problemami wychwyconymi w trakcie badań:

 

­           Nowoczesne światła mijania potrafią oświetlić drogę na odległość nawet 150 m.

­           Spełnienie minimalnych wymagania homologacyjne gwarantuje jedynie niewielki zasięg oświetlenia drogi (nawet od ok. 20m).

­           Światła podczas kontroli okresowej są tylko ustawianie. Wydaje się, że obowiązek ustawiania jest przez wielu kierowców lekceważony. Precyzja ustawiania ma bardzo duże znaczenie dla jakości świateł - zasięgu oświetlenia drogi i nieoślepiania innych jej użytkowników.

­           Metodologia badania i ustawiania świateł w serwisach i Stacjach Kontroli Pojazdów wymaga dużej staranności.

­           Brakuje klarownych kryteriów serwisowych pozwalających podjąć decyzję, kiedy wymienić reflektor. W zasadzie jedynie pomiar analizatorem świateł daje taką możliwość.

­           Żarówki nie spełniające wymogów homologacyjnych, zamienniki (np. ksenonowe) i inne tuningowe „wynalazki" są łatwo dostępne. Wielu kierowców wierzy, że poprawiają one oświetlenie (a przynamniej wygląd) samochodu i dlatego je instaluje ze szkodą dla siebie i stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników dróg.

­           Ręczny korektor pochylenia świateł często nie jest używany przez kierowców albo jest używany nieprawidłowo - to dodatkowo pogarsza sytuację na drodze powodując oślepianie albo zbyt mały zasięg oświetlenia.

 

 

Pojawiają się pytania „co dalej"? Co ma zrobić kierowca, którego światła uzyskały w naszym badaniu złe wyniki?

 

Przede wszystkim należy światła starannie i precyzyjnie ustawić np. w Stacji Kontroli Pojazdów. Światła, które miały nieprawidłową wiązkę świetlną trzeba zweryfikować, np założyć prawidłową, homologowaną żarówkę ew. wymienić cały reflektor. Po każdej wymianie żarówki bądź naprawie lub wymianie reflektora światła trzeba ponownie ustawić!

Akcja badania świateł, ze względu na swój charakter była jednorazowa. Odbywała się na świeżym powietrzu. Ze względu na koszty nie może być kontynuowana w tej formie - chyba, że znajdą się sponsorzy gotowi wspierać kontynuację takich działań - byłoby to ze wszech miar pożądane.

Zainteresowanym oferujemy w ramach „Inicjatywy" możliwość zbadania świateł za pomocą ANALIZTORA ŚWIATEŁ w stacji diagnostycznej ITS. Każdy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, może przyjechać i zbadać światła oraz ew. je wyregulować.