Inicjatywa na rzecz
dobrych świateł samochodowych

Uczestnicy 

Patronat honorowy nad INICJATYWĄ objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Głównymi partnerami są:

  • Biuro Ruchu Drogowgo Komendy Głównej Policji,

  • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Do inicjatywy przystąpiło także wiele podmiotów i organizacji: posłowie, stacje kontroli pojazdów, uczelnie, organizacje rzeczoznawców, szkoły, organizacje pozarządowe. Informacje szczegółowe dostępne są dla zalogowanych użytkowników. 

 

Zachęcamy do przystąpienia do naszej INICJATYWY.

Zakres zaangażowania
zależny jest wyłącznie od Państwa możliwości. Inicjatywa jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, a udział w niej jest dobrowolny.
Aby dołączyć do Inicjatywy należy przesłać pisemne zgłoszenie przystąpienia do Inicjatywy na adres:

Inicjatywa na Rzecz Dobrych Świateł Samochodowych
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

Nalezy podać dane adresowe firmy/instytucji i osobę odpowiedzialną za kontakt. 

 

Ostatnio do "Inicjatywy" dołączyła firma Hella Polska.

Koncern HELLA to jeden z największych światowych dostawców dla branży samochodowej. Projektuje i wytwarza produkty w segmencie elementów i systemów oświetlenia oraz elektroniki do pojazdów. Koncern zatrudnia ok. 30 tysięcy pracowników w 35 krajach. Więcej informacji: Hella

Firma Hella Polska zamierza wspólnie z „Inicjatywą” prowadzić kampanię społeczną poprzez budowanie świadomości kierowców dotyczącej prawidłowych zachowań w ruchu drogowym i właściwej eksploatacji oświetlenia pojazdu.