Inicjatywa na rzecz
dobrych świateł samochodowych

Przykładowe wyniki badań

Wymagania homologacyjne dla świateł mijania to punkty odpowiadające oświetleniu drogi w odległości 75 m na prawej krawędzi drogi (75R) i 50 m na prawej krawędzi drogi (50R). Wartości natężenia oświetlenia powinny osiągać przynajmniej minimalną wartość, aby choć w minimalnym stopniu oświetlać te miejsca. Wartość wieksze od minimum informują na ile lepiej światła oświetlają drogę. Punkt B50L odpowiada umownemu miejscu położenia oczach kierowcy pojazdu nadjeżdżającego z przeciwnej strony w odległości 50 m. Natężenie oświetlenia w tym punkcie nie powinno przekraczać maksymalnej wartości, aby nie powodować oślepiania. Jeśli jest inaczej to jest informacja o skali oślepiania w tym miejscu.

Wyniki pomiarów ustawienia świateł to wartości wymagane przepisami – ustawiane w serwisie okresowo lub po naprawie, wymianie żarówki itp. oraz kontrolowane okresowo podczas badań technicznych. Kierunek strzałki wskazuje odchyłkę od położenia nominalnego. Kolor pokazuje zakres tolerancji tej odchyłki.

Końcowe oceny oświetlenia i oślepiania to opracowane w ITS specjalne algorytmy ogólnej oceny jakości oświetlenia i oślepiania dające w prostej i zrozumiałej dla każdego kierowcy formie możliwość oceny oświetlenia i oślepiania, jako liczba opis słowny i umowny kolor: zielony „bardzo dobrze” czerwony – „bardzo źle”.

Kolorowe wykresy „plamy świetlnej” są przeznaczone dla specjalistów, którzy mogą dokonać bardziej szczegółowej analizy wyników – np. jak lekarz analizujący wydruk wyniku badania USG.
Najlepsze

Średnie

Najsłabsze

Najbardziej oślepiające