Inicjatywa na rzecz
dobrych świateł samochodowych

Badanie świateł nowych samochodów


SZANOWNY NABYWCO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU!

Zapraszamy na bezpłatne zbadanie świateł w nowo nabytym samochodzie. Badanie trwa kilka minut, a w jego wyniku właściciel pojazdu otrzymuje szczegółowe informacje na temat właściwości oświetlenia drogi reflektorami.

Dlaczego proponujemy takie badanie?

Każdy reflektor powinien spełniać minimalne wymagania ujęte we właściwych przepisach i o to dba producent. Natomiast w ramach istniejących regulacji prawnych możliwa jest znaczna rozpiętość rzeczywistego oświetlenia drogi, które w dużym stopniu zależy od cech szczególnych konkretnego pojazdu tj. właściwości reflektora, właściwości zawieszenia i układu poziomowania świateł. Innymi słowy jakość oświetlania drogi jest różna dla każdego modelu pojazdu!

W wyniku badania właściciel pojazdu uzyska unikalną informację na temat właściwości reflektorów swojego nowego pojazdu, pozwalających użytkować go w optymalny i bezpieczny sposób.

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi pracę badawczą, w ramach której chce poznać zakresy zmian rzeczywistych parametrów reflektorów nowych pojazdów wprowadzanych do ruchu w Polsce, które z oczywistych powodów przekraczają wymagane minimum. Pozwoli to na zebranie danych dotyczących parametrów oświetlenia drogi i zakresów ich zmienności wynikającej z konstrukcji pojazdu.

Badania wykonujemy w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80. Na badanie należy umówić się telefonicznie pod nr tel. 22 4385 160 lub 22 4385 181. Badanie trwa kilka minut i nie powoduje żadnych zmian w pojeździe.