Inicjatywa na rzecz
dobrych świateł samochodowych

Akcja „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest oświetlanie drogi i co szczególnie istotne wszelkich przeszkód.

Prawidłowe działanie świateł ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to właściwego ustawienia świateł oraz natężenia emitowanego światła. Niedomagania w tym zakresie mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego.

W grudniu ubiegłego roku zginęło prawie 7-krotnie więcej pieszych niż w maju (171 do 25). Części z tych zdarzeń udałoby się uniknąć gdyby kierowca miał sprawne, prawidłowo wyregulowane światła, wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni lub nie doprowadził do oślepiania innych uczestników ruchu drogowego.

Mając na względzie bezpieczeństwo, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów oraz Instytut Transportu Samochodowego rozpoczynają wspólną akcję badania prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach. Ze strony ITS akcja odbywa się w ramach Inicjatywy na rzecz dobrych świateł samochodowych, a biorą w niej udział Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS.

Akcja nosi nazwę: „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w ich pojazdach, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Akcja będzie prowadzona od 3 do 21 grudnia 2016 r.

W ramach kampanii wybrane Stacje Kontroli Pojazdów będą bezpłatnie weryfikowały stan oświetlenia pojazdów (przez trzy kolejne soboty grudnia, tj. 3-go, 10-tego i 17-tego). Na Stacje będą też kierowani przez policjantów kierowcy pojazdów, których jakość świateł wzbudzi wątpliwości podczas kontroli drogowej.

W akcji bierze udział także Stacja Kontroli Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 - od 03 do 17 grudnia w dni robocze w godzinach 8:00-14:00 oraz w soboty w godzinach 7:00-15.00. Badania będą wykonywane nowatorskim, komputerowym „Analizatorem świateł”, który szczegółowo mierzy i ocenia całą wiązkę świateł, a pełne wyniki pomiarów będą dostępne on-line na stronie Inicjatywy na rzecz dobrych świateł samochodowych - Zapraszamy!

Partnerem kampanii jest dostawca aplikacji Yanosik - komunikatora, który poza znanymi funkcjami wskaże również użytkownikom najkrótszą trasę do Stacji Kontroli Pojazdów biorących udział w akcji.